UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY 

 

 • Koncesję MSWiA     L-0224/09
 • Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki nr D-15862
na wykonywanie działalności polegającej na obrocie ,instalowaniu oraz obsłudze izotopowych czujek dymu
 • Uprawnienia budowlano-projektowe dla wszelkich obiektów w zakresie instalacji elektrycznych  
  1321/84

 • Uprawnienia projektowe Systemów Sygnalizacji Pożaru (CNBOP/SITP)
   nr D-1040/05

 • Uprawnienia projektowe dla obiektów muzealnych i sakralnych

 • Licencje II i I stopnia pracowników zabezpieczenia technicznego
  szereg numerów

 • Uprawnienia SEP   D + E
  szereg numerów

Autoryzacje/uprawnienia w zakresie projektowania, budowania i serwisowania systemów SSWiN, STVD, SKD, SAP, DSO udzielone przez czołowych producentów lub ich przedstawicieli dla urządzeń dedykowanych do systemów zabezpieczeń m.in. :

 • D+H,

 • BKT

 • Honeywell (Ultrak),

 • Satel,

 • Bosch,

 • Siemens,

 • Molex

 • DSC Ltd,

 • DRAKOM,

 • ESSER,

 • Samsung,

 • Esser,

 • Polon-Alfa,

 • Schrack

 • Dipol

 • i wielu innych

design by : LEMONPIXEL.pl