SAP

Korzyści wynikające z obecności w zagrożonym pożarem obiekcie elektronicznego systemu sygnalizacji alarmu pożarowego,

 

zwanego potocznie instalacją SAP lub SSP. to wykrycie i sygnalizacja powstania pożaru w jego wczesnej fazie, co pozwala na dokładną lokalizację zagrożenia, a w konsekwencji - ograniczenie do minimum związanych z nim strat.

Automatyczne systemy sygnalizacji pożarowej mają na celu możliwe wczesne wykrywanie pożaru oraz sygnalizowanie i alarmowanie o nim dla podjęcia odpowiednich działań takich jak:

- ewakuacja ludzi i mienia

- wezwanie straży pożarnej za pomocą systemów transmisji alarmu,

- sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi oraz

- automatycznego wyzwalania procesów gaszenia.


 

W sytuacji gdy dostępna jest szeroka gama urządzeń służących do wykrywania zjawisk związanych z powstawaniem pożaru,


(aktualnie dopuszczonych do stosowania w ochronie przeciwpożarowej jest około 50 systemów automatycznej sygnalizacji pożarowej) kluczem do skutecznego a jednocześnie mieszczącego się w granicach możliwości finansowych zabezpieczenia obiektu jest rozważny wybór systemu zabezpieczenia elektronicznego.

Dobór systemu powinien nastąpić w oparciu o szczegółowa analizę występujących zagrożeń, i możliwości techniczne systemów. W wielu przypadkach właściwy dobór urządzeń pozwala na osiągnięcie wysokiego poziomu skuteczności w wykrywaniu zagrożenia pożarem równocześnie znacznie redukuje problem fałszywych alarmów.

Firma P.H.U Volta s.c. pomoże Państwu we właściwej konfiguracji sprzętu zoptymalizuje koszty, zaprojektuje, wykona, przeprowadzi odbiór i będzie konserwować instalację pożarową. W zakresie systemów SAP posiadamy uprawnienia projektowe nr D-1040/5 wydane przez SiTP/CNBOP w Józefowie k/Warszawy, zezwolenie na instalowanie, konserwację, demontaż, obrót, transport i składowanie izotopowych czujek dymu nr D-15862 wydane przezPrezesa Agencji Atomistyki w Warszawie,. Rolę konsultantów w zakresie ochrony ppoż. pełnią uprawnieni rzeczoznawca pożarnictwa z długoletnią praktyką.

Obowiązujące akty prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej znajdziecie państwo w dziale DO POBRANIA

design by : LEMONPIXEL.pl