DSO

Montaż systemu DSO jest wymagany w obiektach budowlanych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Dźwiękowy system ostrzegawczy ma wspomóc przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z budynków, lub ich części, objętych zagrożeniem, przeciwdziała powstawaniu paniki

Zainstalowany w obiekcie Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) pozwala przekazywać informację o zagrożeniu w przypadku pożaru lub innego niebezpieczeństwa w dwojaki sposób: na żywo – za pomocą ogłaszania komunikatów przez kierującego akcją ratowniczą,

automatyczny - po otrzymaniu sygnału z Systemu Sygnalizacji Pożaru - do zagrożonych pożarem stref w obiekcie, dzięki czemu umożliwia sprawną ewakuację.

System– pozwala przekazać informację o zagrożeniu do wszystkich miejsc w obiekcie, w których mogą przebywać zagrożeni ludzie.

Dodatkowo DSO oprócz swej podstawowej funkcji - przekazywania komunikatów ewakuacyjnych i alarmowych - może być wykorzystywany jako system Public Address -może służyć zarówno bezpieczeństwu, jak i rozrywce.

W przypadku gdy nie ma wymogu stosowania w obiekcie DSO a jest potrzeba przekazywania komunikatów głosowych proponujemy instalacje systemu DSR ,który działa w zbliżony sposób jak DSO jednak nie ma powiązania z systemem ostrzegania przed pożarem i związanych z tym obostrzeń jest tym samym dużo tańszym rozwiązaniem

 

 

 

design by : LEMONPIXEL.pl