OKABLOWANIE STRUKTURALNE

Okablowanie strukturalne jest montowane w nowo powstających obiektach


jako jedna z podstawowych instalacji budynku. Również w obiektach istniejących możliwe jest wykonanie takiego okablowania co przyczyni się do podniesienia jego funkcjonalności i standardu.

Budowa okablowania strukturalnego ma z założenia zapewnić dostęp z każdego punktu abonenckiego (inaczej: gniazda okablowania, przyłącza, punktu fizycznego) dostępu do sieci komputerowej, usług telefonicznych, systemów sygnalizacji (np. p.poż., antywłamaniowych), systemów telewizji i wideo.

Firma P.H.U Volta sc w porozumieniu z Inwestorem w oparciu o jego potrzeby zaprojektuje, wybuduje lub rozbuduje instalacje sieci okablowania strukturalnego dowolnego typu zarówno na bazie kabli miedzianych jak i światłowodowych. Projekty wykonujemy w oparciu o wytyczne dostawców rozwiązań dla okablowania strukturalnego .

 

Okablowanie strukturalne jest niezbędnym elementem systemu IT


służy do przenoszenia sygnałów transmisji danych pomiędzy komputerami, serwerami oraz innymi urządzeniami sieciowymi, oraz głosu, w postaci sygnałów analogowych lub telefonii cyfrowej ISDN. Coraz częściej, okablowanie strukturalne jest wykorzystywane również do transmisji treści multimedialnych, takich jak telefonia IP, wideokonferencje, czy CCTV IP (sygnał wideo tzw. Video over IP – VVoIP) oraz transmisji niskonapięciowych sygnałów sterujących budynkiem związanych z systemem BMS (Building Management System).

 

Posiadamy autoryzacje min Molex A-Lan, ZPAS, DR@KOM

Wraz z budową i montażem okablowania strukturalnego sieci komputerowej realizujemy dedykowane sieci zasilania elektrycznego dla obwodów komputerowych wraz z dostawą zasilaczy awaryjnych zarówno lokalnych jednostek jak i jednostek centralnych UPS.

Wszystkie zainstalowane sieci komputerowe i sieci zasilające są przez nas sprawdzane poprzez wykonanie pomiarów dynamicznych dla kat. 5e, 6 lub 6A (klasa D, E, F) oraz pomiarów elektrycznych w pełnym zakresie.

Na wykonane prace udzielamy gwarancji ponadto istnieje możliwość certyfikowania sieci komputerowej i uzyskania 20-25-letniej gwarancji udzielanej przez dostawcę danego systemu okablowania strukturalnego

 

 

design by : LEMONPIXEL.pl