Projektowanie

 

W ramach usług projektowych proponujemy Państwu:

 • koncepcje instalacji w budynkach

 • projekty budowlane wraz z kompletem uzgodnień

 • projekty przetargowe wraz z opisami SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia), STWIOR (Specyfikacja Tachniczna Wykonania i Odbioru Robót).

 • projekty wykonawcze

 • kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót

 • doradztwo techniczne i koncepcje nadzór nad wykonaniem projektu (nadzór autorski)

 • obsługa formalności w zakładach energetycznych

 • dokumentacje powykonawcze

 

Zakres prac projektowych obejmuje


Instalacje elektryczne:

 • Instalacje zasilające i rozdziału mocy

 • Instalacje elektryczne wewnętrzne we wszelkiego rodzaju obiektach

 • Instalacje odgromowe

 • Systemy zasilania rezerwowego

 • Instalacje oświetlenia dekoracyjnego -iluminacje

   
 
 

Instalacje teletechniczne i systemy bezpieczeństwa:

 • System sygnalizacji pożaru

 • Dźwiękowy system ostrzegawczy

 • System oddymiania

 • System detekcji gazu

 • Instalacje monitoringu CCTV

 • System sygnalizacji włamania i napadu

 • System kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy

 • Okablowanie strukturalne (miedziane, światłowodowe, urządzenia aktywne)

 • Instalacje RTV

 • Instalacja domofonowa/wideodomofonowa

 • System przyzywowy

 • Systemy multimedialne i audio-video

design by : LEMONPIXEL.pl