Pomiary elektryczne


 

W naszej ofercie znajdują się także przeglądy elektryczne budynków.

Są one wykonywane przez wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów na czułym sprzęcie pomiarowym .

Przeprowadzamy następujące badania:

1. Pomiary skuteczności przeciwpożarowej instalacji, gniazd i urządzeń

2. Pomiary rezystancji instalacji obwodów 1 i 3 fazowych

3. Przegląd baterii kondensatorów

4. Pomiary parametrów wyłączników różnicowo - prądowych

5. Pomiary instalacji odgromowej

6. Pomiary oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

7. Pomiary elektronarzędzi przenośnych

8. Pomiary urządzeń stacji transformatorowej SN oraz rozdzielni SN

 

 design by : LEMONPIXEL.pl