ODDYMIANIE

 

   

Wbrew pozorom nie ogień, lecz dym jest przyczyną ogromnej większości wypadków śmiertelnych w czasie pożaru, ich udział to ponad 90%.


Dlatego problem właściwej ochrony ludzi przed negatywnym wpływem dymów i gazów pożarowych nabiera coraz większego znaczenia. Stworzeniu stref wolnych od zadymienia służą m.in. systemy oddymiania grawitacyjnego.

 

 Urządzenia do odprowadzanie dymu i gorąca umożliwiają usuwanie, względnie zmniejszają koncentrację, trujących, lotnych związków w zagrożonych strefach. Znacząco zostaje podniesione bezpieczeństwo ludzi przebywających w zagrożonym budynku, poprzez umożliwienie ich ewakuacji, wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie. Zasada działania

Podczas powstania pożaru i rozprzestrzeniania się dymu w budynku, przy pomocy siłowników elektrycznych, natychmiast otwierają się klapy dymowe lub okna. Zadziałanie siłowników spowodowane jest otrzymaniem sygnału z czujki dymowej, bądź przycisku alarmowego. Całością systemu zarządza centrala. Odprowadzone zostają na zewnątrz trujące gazy, dym oraz nadmiar gorąca, dzięki czemu drogi ewakuacji spełniają swoją rzeczywistą funkcję w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym budynku. W celu polepszenia naturalnego ciągu, stosuje się w dolnych częściach budynku dodatkowe otwierane elementy, doprowadzające świeże powietrze. Ogromne znaczenie dla rozpoczęcia skutecznej ewakuacji ludzi ma czas otwarcia klap i okien w górnej części budynku oraz urządzeń doprowadzających powietrze z zewnątrz. Dodatkowo elektrycznie sterowane urządzenia do odprowadzenia dymu i gorąca mogą służyć do codziennej, naturalnej wentylacji pomieszczeń.

Podstawowe elementy systemu oddymiania:

  • Centrala oddymiania
  • Przyciski oddymiania
  • Siłowniki
  • Czujki dymu i sygnalizatory
   

Korzyści dla inwestora wynikające z zastosowania klap odddymiających:

  • możliwość obniżenia klasy odporności ogniowej budynku
  • możliwość powiększenia dopuszczalnych stref pożarowych
  • możliwość wydłużenia dróg ewakuacyjnych
  • różnorodne wypełnienia skrzydeł klap pozwalają na optymalne dopasowanie urządzeń do wizji architektonicznej i założonej funkcji zabezpieczanego obiektu
  • możliwość wykorzystania klap do doświetlenia pomieszczeń, wentylacji jako wyłazy dachowe 
design by : LEMONPIXEL.pl