SSWIN

Nowoczesna instalacja systemu alarmowego spełnia dziś o wiele więcej funkcji

niż powszechnie się wydaje i realnie wpływa na bezpieczeństwo.

Prawidłowo zaprojektowany i wykonany system alarmowy zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa i skutecznie odstraszy intruzów. Zaprojektujemy i wykonamy instalacje.

w oparciu o swoje doświadczenie i wiedzę z użyciem najnowszych i sprawdzonych rozwiązań instalacje wykonają pracownicy posiadający odpowiednią wiedzę i stosowne uprawnienia.
Wykonywanie instalacji SSWIN wymaga uprawnień. Licencję - zezwolenie na wykonywanie zadań związanych z ochroną osób i mienia powinien posiadać każdy pracownik wykonujący usługi w tej dziedzinie. Licencja I stopnia upoważnia do wykonywania instalacji, licencja II stopnia upoważnia również do projektowania.

 

 

W zależności od konfiguracji systemu alarmowego możemy powiadamiać firmę monitorująca


jak i użytkownika o następujących zdarzeniach:

  • włamanie,

  • napad,

  • pożar,

  • zalanie wodą (wycieki z instalacji wodno-kanalizacyjnej),

  • ulatniający się gaz,

  • sabotażu (próba uszkodzenia lub zneutralizowania instalacji alarmowej),

  • czasu otwarcia/zamknięcia obiektu,

  • czasu pracy wartowników na obiektach objętych stałym nadzorem pracowników ochrony fizycznej,

  • i wiele innych zależnych od potrzeb i wyobraźni inwestora

powiadomienie użytkownika może nastąpić np. za pomocą aplikacji mobilnej

design by : LEMONPIXEL.pl