Instalacje Odgromowe

Zadaniem instalacji odgromowej jest przejecie na siebie energii wyładowania atmosferycznego

i bezpiecznie odprowadzenie jej do ziemi poprzez metalowe zwody instalacji. Unikamy lub znacznie ograniczamy w ten sposób uszkodzenia budynku , uszkodzenia urządzeń podłączonych do prądu a nawet zapobiegamy pożarom.

Instalacja odgromowe i uziemiające są obowiązkowe w przypadku wszystkich budynków przemysłowych oraz użyteczności publicznej i stanowią podstawowy element bezpieczeństwa budynku oraz osób w nich przebywających w czasie wyładowań atmosferycznych. Instalacje tego typu decydują również o jego odporności na zakłócenia pola elektromagnetycznego.

 

 

W przypadku mniejszych budynków instalacja taka nie jest wymagana
ale warto się zastanowić nad wykonaniem takiej instalacji gdyż koszt jest stosunkowo niewielki w stosunku do całej inwestycji a instalacja odgromowa znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa obiektu .

Posiadamy niezbędną wiedzą oraz materiały i narzędzia , aby móc kompleksowo wykonać instalacje odgromowe na budynkach jedno lub wielomieszkaniowych, na obiektach przemysłowych i wszelkiego rodzaju dużych obiektach .

design by : LEMONPIXEL.pl